POLITISK STRATEGI

– ET VERKTØY FOR Å VINNE MAKT OG ENDRE SAMFUNNET

«Strategy without tactics is the slowest route to victory.
Tactics without strategy is the noise before defeat.”
Sun Tzu

 

Ordet strategi kommer fra det greske ordet strategia som betyr generalkunst eller hærføring. Her bruker vi begrepet om en konkret langsiktig plan for å oppnå et bestemt mål: Å vinne et politisk valg eller bygge en politisk bevegelse.

Politisk strategi har mange likheter med militær strategi: Hvordan holde fokus på overordnede mål; hvordan utnytte egne styrker og motstanderens svakheter; hvordan forbli på offensiven og unngå å bli presset inn i en defensiv posisjon; hvordan bruke ressursene dine på en mest mulig effektiv måte; hvordan møte og overkomme utfordringer som oppstår underveis i kampanjen; hvordan skape og holde budskaps- og ledelsesdisiplin i organisasjonen.

Alle som mener at deres lederskap og løsninger kan gjøre samfunnet bedre, må søke makt for å få gjennomslag. Til syvende og sist handler derfor alle politiske kampanjer om å erobre og beholde makt. Å vinne makten må aldri være et mål i seg selv. Makt søker du for å kunne skape det samfunnet du brenner for. Valgvinner.no handler om politisk strategi, taktikk og analyse – virkemidlene i kampen om makten. Disse tekstene er ikke akademiske øvelser i statistikk, eller dyptpløyende statsvitenskapelige analyser, men forteller forståelige historier om strategiske seire og tap.

 

FORSKJELL PÅ STRATEGI OG TAKTIKK

De fleste partier og kandidater lar seg drukne i dag-til-dag-utfordringer, og bruker alt for lite tid og fokus på overordnet strategi. De gjennomfører en rekke taktiske trekk som hver for seg kan virke kloke, men som samlet ikke gir den effekten og retningen de trenger for å vinne. Det er stor forskjell på strategi og taktikk. 

Strategi er en overordnet plan for hvordan du posisjonerer deg og hvordan du bruker ressursene du har til rådighet på en mest mulig effektiv måte. Taktikk er verktøyet du bruker for å sette strategien ut i livet, de faktiske handlingene du gjennomfører.  

Alle taktiske trekk må underordnes og støtte opp om strategien. Selv taktiske trekk som som på kort sikt kan gi deg en delseier, skal ikke gjennomføres dersom de bryter med hovedstrategien. Det kreves disiplin for å evne å følge strategien man har lagt.

 

SYV GRUNNLEGGENDE POLITISKE STRATEGIER

Her finner du en samling enkle tekster som berører noen av de mest brukte politiske strategiene – med eksempler fra kampanjer nasjonalt og internasjonalt:

01

Bryt lydmuren med følelser

«Verg ditt land – mot inflasjon og prisstigning, mot arbeidsløshet, mot streiker og lockouter, mot tvangsauksjoner og falitter!»
(Valgplakat for Ap, 1947) 

02

Bruk kraften i populismen

«Why not learn from the positive aspects of populism…? Learn from the negative side, but it’s far more important to learn from the positive side, because it’s an enormous amount of energy.»
(Preston Manning)

03

Våge å være kontroversiell

«You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.»
(Winston Churchill)

04

Utfordre kjernevelgerne

«Vi trenger mer fantasi og evne til nytenking…
Men vi trenger også større evne og mot til å forkaste det vi tidligere har gjort…»
(Einar Førde)

05

Politisk aikido

«When someone hits you in the head with a hammer, you can’t just sit there and take it. You get out the meat axe and cut their arm off.»
(Bill Clinton)

06

Fornyelse som overordnet politisk strategi

«The most important lesson of New Labour is this: Every time we made progress, we did it by challenging the conventional wisdom.»
(Ed Milliband)

07

Utholdenhet og comeback

”In war you can only be killed once, but in politics many times.”  
(Winston Churchill)

KONTAKT
valgvinner.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt