VELKOMMEN TIL VALGVINNER.NO

strategi
og kampanjer

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem.

Velkommen til Valgvinner.no

STRATEGI OG KAMPANJER

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem

Velkommen til Valgvinner.no

STRATEGI OG KAMPANJER

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem

Velkommen til Valgvinner.no

STRATEGI OG KAMPANJER

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem

Velkommen til Valgvinner.no

STRATEGI OG KAMPANJER

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem

Velkommen til Valgvinner.no

STRATEGI OG KAMPANJER

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem

Velkommen til Valgvinner.no

STRATEGI OG KAMPANJER

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem

Velkommen til Valgvinner.no

STRATEGI OG KAMPANJER

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem

Velkommen til Valgvinner.no

STRATEGI OG KAMPANJER

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem

Velkommen til Valgvinner.no

STRATEGI OG KAMPANJER

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem

Velkommen til Valgvinner.no

STRATEGI OG KAMPANJER

En nettside om strategiene bak valgseire og politiske kampanjer
– og hva vi kan lære av dem

VALGVINNERS REDAKTØR VANT
I AMERIKANSKE REED AWARDS 

kommentarer

Kommentarer til aktuelle politiske hendelser og kampanjer

strategier

Ordet strategi kommer fra det greske ‘generalkunst’ eller ‘hærføring’. Her er de mest brukte strategiene for å vinne valg eller bygge politiske bevegelser:

 • Bryt lydmuren med følelser
 • Bruk kraften i populismen
 • Våge være kontroversiell
 • Utfordre kjernevelgerne
 • Politisk aikido
 • Fornyelse som overordnet politisk strategi
 • Utholdenhet og comeback

KAMPANJER

Et utvalg utenlandske, nasjonale og lokale kampanjer:

 • Løvetann og atombomber
 • Om de borgerlige hadde makten…
 • New Labour, New Britain
 • Den som elsker landet sitt splitter det ikke
 • Snu skuta
 • Hvilken vei velger du?
 • Folkeavstemming om verdier

VALGVINNER.no

Valgvinner.no formidler kunnskap og synspunkter om politisk strategi. Redaktør er Rune Olsø, en norsk politiker og sosialdemokrat med lang erfaring fra politiske kampanjer.

År i politikken

Foredrag og taler

ÅR SOM FOLKEVALGT

Valgseire

KONTAKT
valgvinner.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt