Et utvalg

kampanjer

Klassiske utenlandske, nasjonale og lokale kampanjer

KAMPANJER – KLASSIKERE

NOEN VIKTIGE HISTORISKE KAMPANJER FRA NORGE, ØSTERRIKE, USA OG STORBRITANNIA – BYGGET RUNDT EN TYDELIG HOVEDSTRATEGI:

Om de borgerlige
hadde makten

Einar Gerhardsen (AP)
Stortingsvalg, Norge, 1949

HOVEDSTRATEGI
Mobilisere/demobilisere ved brukt av frykt. Bygge kampanjen rundt beskrivelser av forholdene under borgerlig styre i i de harde 30-åra, og bruke følelser for å mobilisere velgerne til.

Les hele…

Løvetann og atombomber

Lyndon B Johnson (Dem)
Presidentvalgkamp, USA, 1964

HOVEDSTRATEGI
Vinne valget ved å appellere til velgernes følelse av frykt og avsky, ved å fremstille motstanderen Barry Goldwater som en farlig krigshisser villig til å bruke atomvåpen. 

Les hele…

 

New Labour,
New Britain

Tony Blair (Labour)
Parlamentsvalg, 1997

HOVEDSTRATEGI
Å endre Labour nok til å gjøre partiet valgbart igjen for et flertall av befolkningen. Bruke fornyelsen av Labour som bevis på at Tony Blair og co. har vilje og evne også til å fornye landet, under slagordet “New Labour, New Britain.”

Les hele…

Den som elsker landet sitt, splitter det ikke

Alexander Van der Bellen (uavhengig)
Presidentvalg, Østerrike, 2016

HOVEDSTRATEGI
Van der Bellen møtte en klassisk nasjonalistisk ytre-høyre motstander med sin egne populistiske nasjonalisme. Slagordet hans oppsummerte strategien: “Den som elsker landet sitt, splitter det ikke.”

Les hele…

LOKALE KAMPANJER  TRONDHEIM

TRE LOKALE KAMPANJER FRA EN 16-ÅRS-PERIODE, MED KORTE BESKRIVELSER AV HOVEDSTRATEGIEN OG HVORDAN DEN BLE IVERKSATT:

Snu skuta

Arbeiderpartiet 
Trondheim, 1999

HOVEDSTRATEGI
Reetablere Arbeiderpartiet som et reelt og styringsdyktig alternativ i Trondheim, og posisjonere partiet for fremtidig seier, samt svekke Høyres posisjon i Trondheim.

Les hele…

Hvilken vei velger du?

Arbeiderpartiet
Trondheim, 2007 

HOVEDSTRATEGI
Mobilisere Ap-velgere med veivalget mellom bedre skoler og trygg eldreomsorg fremfor Høyre og Frps skattekutt. Samt demobilisere Høyrevelgere ved å utpeke Frp som hovedmotstander.

Les hele…

Folkeavstemning om verdier

Arbeiderpartiet 
Trondheim, 2015

HOVEDSTRATEGI
Mobilisere Ap-velgere og demobilisere Høyrevelgere ved å gjøre valget til et verdivalg – en folkeavstemming mellom Høyre og Aps ulike prioriteringer (stor vekt på følelser). Sterk budskapsdisiplin.

Les hele…

KONTAKT
valgvinner.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt